Serviso tarnyba

Atveriami vartai

Netikėto vartų remonto galima išvengti. UAB “Vartų technika” periodiškai aptarnauja vartus, užkardus, rampos tiltelius ir pavaras. Patyrę meistrai sutartu laiku įvertins įrangos stovį ir pasitarę su Jumis atliks būtinus ir pageidaujamus darbus. Žiūrėkite “Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas”.

 

Kai kuriuos gedimus Jūs galite pašalinti savarankiškai. Apžiūrėkite įrangą. Atkreipkite dėmesį į gedimo požymius. Kilus abejonėms dėl gedimo sudėtingumo ar eksploatavimo saugumo būtina pasitarti su UAB “Vartų technika” meistrais. Detalus įrangos ir gedimo apibūdinimas sutaupys Jūsų laiką ir pinigus, nes serviso tarnyba iš anksto galės pasirūpinti atsarginėmis dalimis ir atsiųsti atitinkamos specializacijos meistrus.

 

Svarbu

 
 • Sugedus vartams įvertinkite jų būklę.
 • Būtinai atjunkite pavarą ir radijo įrangą nuo elektros tinklo.
 • Užtikrinkite kad sankaba nebūtų atrakinta atsitiktinai.
 • Pririšdami atrakintus vartus apsaugosite ne tik juos nuo vėjo šuorų.
 • Jei reikia, uždrauskite judėjimą pro vartus ir jų veikimo zonoje.
 • Paženklinkite draudžiamą zoną.
 

Jei vartai laikinai neveikia dėl elektros tiekimo sutrikimo, dėl prarasto radijo pultelio ar panašiais nepavojingais atvejais, tai Jūs visuomet galite perjungti vartus iš automatinio režimo į rankinį. Atrakinę sankabą vartus galėsite judinti rankomis. Sankaba yra kiekvienoje pavaroje. Dažniausiai ji atrakinama ir užrakinama raktu, kartais papildomai reikia ištraukti ir pasukti rankenėlę. Žiūrėkite “Instrukcijos”.

 

Vartų priežiūra

 

Tai patvariausi vartai ir jų periodinė priežiūra yra minimali. Reikia sutepti vyrius.

 

Automatikos priežiūra

 
 • Patikrinkite pavaros tvirtinimo vietas ir judančias dalis.
 • Atrakinkite sankabas ir patikrinkite ar lengvai juda vartai. Tik ATI tipo pavaros velenąrekomenduojama sutepti 1...2 kartus per metus.
 • Vartams būtinos atramos galinėse padėtyse. Įsitikinkite kad jos yra. Jei pavaros turi elektrinius galinius jungiklius, tuomet atramų nereikia.
 • Įsitikinkite ar nepažeisti ir tinkamai pritvirtinti elektros tinklo, pavaros ir kiti jungiamieji laidai.
 • Patikrinkite ar įjungtas elektros tinklo apsauginis automatas. Būkite atsargūs pakartotinai jį įjungdami, nes jo išjungimo priežastis gali būti trumpas jungimas arba perkrova grandinėje.
 • Užrakinkite pavarų sankabas. Įsiklausykite ar veikia relės elektronikos dėžutėje kaispaudžiate stacionarų arba radijo pultelio mygtuką. Pabandykite kitą radijo pultelį stovėdami arčiau elektronikos dėžutės. Patikrinkite arba pakeiskite pultelio bateriją.
 • Pažiūrėkite ar nesugadinta antena (jei ji yra).
 • Jei vartai automatiškai atsidaro bet neužsidaro, patikrinkite apsauginius fotojutiklius. Ant jų neturi būti varveklių, sniego, purvo, o jų viduje neturėtų būti vabalų. Augalai neturėtų užstoti spindulio tarp fotojutiklių net ir tuomet kai vėjuota. Fotojutikliai turi būti griežtai vienoje linijoje ir „žiūrėti vienas į kitą“. Delnu uždengę vieną iš fotojutiklių jame turite išgirsti negarsų relės spragtelėjimą. Kai kurie fotojutikliai yra su baterijomis – pakeiskite jas į rekomenduojamas„Alkaline“ baterijas.
 • Jei lengvai pataisomo gedimo neradote – atjunkite pavarą nuo elektros tinklo ir iškvieskite meistrus.
 

Nepastovūs gedimai

 

Tokių gedimų paieška trunka ilgai ir brangiai kainuoja. Siekdami sumažinti kainą siūlome surinkti kuodaugiau gedimo požymių ir tik po to kviesti meistrus. Dažnai tokie gedimai atsiranda dėl drėgmės, sniego, šalčio, pavaros perkaitimo, pažeistų kabelių, blogų kontaktų, radijo ar elektros tinklo trukdžių, neteisingo ar piktybinio bendro vartų naudojimo... Atvykęs meistras atlieka testavimo ir profilaktikosdarbus, tačiau nepasireiškus gedimui atliktiems darbams garantijos nesuteikia.