Serviso tarnyba

Užkardos

Netikėto užkardo remonto galima išvengti. UAB “Vartų technika” periodiškai aptarnauja vartus, užkardus, rampos tiltelius ir pavaras. Patyrę meistrai sutartu laiku įvertins įrangos stovį ir pasitarę su Jumis atliks būtinus ir pageidaujamus darbus. Žiūrėkite “Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas”.

 

Kai kuriuos gedimus Jūs galite pašalinti savarankiškai. Apžiūrėkite įrangą. Atkreipkite dėmesį į gedimo požymius. Kilus abejonėms dėl gedimo sudėtingumo ar eksploatavimo saugumo būtina pasitarti su UAB “Vartų technika” meistrais. Detalus įrangos ir gedimo apibūdinimas sutaupys Jūsų laiką ir pinigus, nes serviso tarnyba iš anksto galės pasirūpinti atsarginėmis dalimis ir atsiųsti atitinkamos specializacijos meistrus.

 

Svarbu

 
 • Sugedus užkardui įvertinkite jo būklę.
 • Būtinai atjunkite užkardą ir radijo įrangą nuo elektros tinklo.
 • Užkardo sankabą galite atrakinti tik tuomet, kai esate tikri jog kartis nekris, prilaikykite ją.
 • Užtikrinkite kad sankaba nebūtų atrakinta atsitiktinai.
 • Nuimkite kartį arba pririškite ją. Taip apsaugosite ne tik užkardą nuo vėjo šuorų.
 • Jei reikia, uždrauskite judėjimą pro užkardą.
 • Paženklinkite draudžiamą zoną.
 

Jei užkardas laikinai neveikia dėl elektros tiekimo sutrikimo, dėl prarasto radijo pultelio ar panašiais nepavojingais atvejais, tai Jūs visuomet galite perjungti užkardą iš automatinio režimo į rankinį. Tam yra skirta sankaba, kuri dažniausiai atrakinama ir užrakinama raktu. Atrakinę sankabą kartį galėsite judinti rankomis. Žiūrėkite “Instrukcijos”.

 

Užkardo priežiūra

 
 • Priklausomai nuo judėjimo intensyvumo rekomenduojame atlikti profilaktiką 1-2 kartus per metus. Būtina paveržti visus varžtus ir veržles.
 • Sutepti nieko nereikia, nebent žiemą sankabos spynelę purškiamu tepalu.
 • Atrakinę sankabą pakelkite kartį 45 laipsniu kampu. Jei atleidus ranką kartis lieka vietoje, taikarties balansas yra geras. Jei ne, pažiūrėkite užkardo viduje ar ne truko spyruoklės. Gal būt jas reikia įtempti. Užkardas gali kilnoti tik gerai subalansuotą kartį.
 • Užkardo viduje apžiūrėkite reduktoriaus veleno ir karties trauklės sujungimą. Jei fiksuojanti įvorė lūžo, tai kartis judės esant užrakintai sankabai. Reikia keisti įvorę.
 • Įsitikinkite ar nepažeisti ir tinkamai pritvirtinti elektros tinklo, pavaros ir kiti jungiamieji laidai.
 • Patikrinkite ar įjungtas elektros tinklo apsauginis automatas. Būkite atsargūs pakartotinai jį įjungdami, nes jo išjungimo priežastis gali būti trumpas jungimas arba perkrova grandinėje.
 • Užrakinkite pavaros sankabą. Įsiklausykite ar veikia relės elektronikos dėžutėje kaispaudžiate stacionarų arba radijo pultelio mygtuką. Pabandykite kitą radijo pultelį stovėdami arčiau elektronikos dėžutės. Patikrinkite arba pakeiskite pultelio bateriją.
 • Pažiūrėkite ar nesugadinta antena (jei ji yra).
 • Jei užkardas automatiškai atsidaro bet neužsidaro, patikrinkite apsauginius fotojutiklius. Ant jų neturi būti varveklių, sniego, purvo, o jų viduje neturėtų būti vabalų. Augalai neturėtų užstoti spindulio tarp fotojutiklių net ir tuomet kai vėjuota. Fotojutikliai turi būti griežtai vienoje linijoje ir „žiūrėti vienas į kitą“. Delnu uždengę vieną iš fotojutiklių jame turite išgirsti negarsų relės spragtelėjimą. Kai kurie fotojutikliai yra su baterijomis – pakeiskite jas į rekomenduojamas„Alkaline“ baterijas.
 • Jei lengvai pataisomo gedimo neradote – atjunkite pavarą nuo elektros tinklo ir iškvieskite meistrus.
 

Nepastovus gedimai

 

Tokių gedimų paieška trunka ilgai ir brangiai kainuoja. Siekdami sumažinti kainą siūlome surinkti kuodaugiau gedimo požymių ir tik po to kviesti meistrus. Dažnai tokie gedimai atsiranda dėl drėgmės, sniego, šalčio, pavaros perkaitimo, pažeistų kabelių, blogų kontaktų, radijo ar elektros tinklo trukdžių, neteisingo ar piktybinio bendro vartų naudojimo... Atvykęs meistras atlieka testavimo ir profilaktikosdarbus, tačiau nepasireiškus gedimui atliktiems darbams garantijos nesuteikia.